Člani sveta zavoda

Člani Svet zavoda za mandatno obdobje 2016 – 2020:
– Korpar Davorin – starš – predsednik
– Pečar Laznik Tina – zaposleni – podpredsednik
– Kolarič Janko – občina Središče ob Dravi
– Kosi Simona –  občina Ormož
– Erhatič Tina – občina Ormož
– Meško Breda – starš
– Žalar Bojan – starš
– Mesarič Tadeja – zaposleni
– Horvat Renata – zaposleni
– Krničar Vladimir – zaposleni
– Letonja Metka – zaposleni

Zapisniki sej

Zapisniki sej Sveta zavoda Glasbene šole Ormož:
1. Seja

2. Seja

3. Seja

4. Seja

5. Seja

6. Seja

7. Seja

8. seja

9. seja