Člani Svet zavoda za mandatno obdobje 2020 – 2024

– Mesarič Tadeja – zaposleni – predsednica
– Robert Horvat –  občina Ormož – podpredsednik
– Pečar Laznik Tina – zaposleni
– Doroteja Feguš – zaposleni
– Krničar Vladimir – zaposleni
– Polona Kociper – zaposleni
– Stanislava Kosi – občina Sveti Tomaž
– Boris Škrjanec – občina Ormož
– Mojca Cerovič Ostrc – starš
– Mateja Gašparič – starš
– Samuel Megla – starš

Zapisniki sej Sveta zavoda Glasbene šole Ormož:

1. Seja

2. Seja

Člani Svet zavoda za mandatno obdobje 2016 – 2020:

Člani Svet zavoda za mandatno obdobje 2016 – 2020:
– Korpar Davorin – starš – predsednik
– Pečar Laznik Tina – zaposleni – podpredsednik
– Kolarič Janko – občina Središče ob Dravi
– Kosi Simona –  občina Ormož
– Erhatič Tina – občina Ormož
– Meško Breda – starš
– Žalar Bojan – starš
– Mesarič Tadeja – zaposleni
– Horvat Renata – zaposleni
– Krničar Vladimir – zaposleni
– Letonja Metka – zaposleni