Člani sveta staršev

Člani Svet staršev za mandatno obdobje 2016 – 2020:
– Korpar Davorin – klavir
– Luknjar peter – godala
– Meško Breda – tolkala, pihala, trobila
– Rep Dominika – petje
– Stanič Nataša – harmonika
– Žalar Bojan – diatonična harmonika
– Žnidarič Marta – kitara