Člani sveta staršev

Člani Svet staršev za mandatno obdobje 2016 – 2020:
– Korpar Davorin – klavir
– Luknjar Peter – godala
– Meško Breda – tolkala, pihala, trobila
– Šonaja Žličar Nataša – petje
– Stanič Nataša – harmonika
– Žalar Bojan – diatonična harmonika
– Simona Meško – kitara

Člani sveta staršev

Zapisniki sej Sveta staršev Glasbene šole Ormož:

1. seja

2. seja

3. seja

4. seja

5. seja