Prvi šolski dan je 1. september 2017.

Zadnji šolski dan je 22. junij 2018.

Zraven državnih praznikov, sobot in nedelj so pouka prosti dnevi še:

– 30. oktober, 2., in 3. november – dnevi jesenskih počitnic,

– 27., 28., in 29. december  – dnevi novoletnih počitnic,

– 26., 27. in 28. februar, in 1. in 2. marec – dnevi zimskih počitnic,

– 30. april – dan prvomajskih počitnic,

– Spričevala bomo podelili 22. junija 2018 ob 14. uri. Takrat se tudi fotografiramo.

– 26. junij do 31. avgust – dnevi letnih počitnic.