Predmetnik

Učenci, vpisani v glasbeno šolo, morajo imeti zraven instrumenta še naslednje predmete:

nauk o glasbi (NGL)od 1. do 6. razreda,

solfeggio – 7. in 8. razred,

komorna igra – od 5. razreda godal, pihal, trobil, kitare, harmonike, diatonične harmonike, klavirja in 4.r. petja,

orkester – od 4. razreda pihal, trobil, tolkal in diat. harmonike,

od 5. razreda godal in harmonike,

pevski zboručencem, ki ne obiskujejo orkestra, šola omogoči vključitev v pevski zbor.