Nastopi

Vsak učenec mora v šolskem letu dvakrat nastopiti na  koncertu v organizaciji glasbene šole.

Vsi šolski nastopi se snemajo in so vidni na YouTube in KTV Ormož, oziroma lahko do njih dostopate s klikom na datum nastopa.

Zaradi epidemije smo v šolskem letu 2021/22 nekaj terminov nastopov spremenili, saj so se naši koncerti lahko izvajali le preko interneta.

Koncerti učencev v šolskem letu 2021/22:

Drugi nastopi:

Zaželeno je, da učenci Glasbene šole Ormož čim več nastopajo tudi na prireditvah izven šole, vendar morajo o tem obvestiti svojega učitelja, da se program lahko primerno pripravi.

V prostorih šole bomo, v okviru možnosti, organizirali tudi koncerte srednješolcev in študentov glasbe.

Učenci bodo nastopali tudi na prireditvah izven šole.
Iz Zakona o glasbenih šolah:

28. člen

Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom. Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem vnaprej obvestiti šolo (učitelja). Na glasbena tekmovanja lahko šola prijavi učenca le s soglasjem staršev.