Nastopi

Vsak učenec mora dvakrat nastopati na koncertu.

Vsi šolski nastopi se snemajo in so vidni na YouTube in KTV Ormož, oziroma lahko do njih dostopate na povezavi ali pa kliknite na datum nastopa.

Koncerti učencev v šolskem letu 2020/21:

7. 10. 2020

14. 10. 2020

21. 10. 2020

11. 11. 2020

18. 11. 2020

25. 11. 2020

2. 12. 2020

16.12. 2020

23. 12. 2020

13. 1. 2021

20. 1. 2021

27. 1. 2021

10. 3. 2021

17. 3. 2021

24. 3. 2021

14. 4. 2021

12. 5. 2021

19. 5. 2021

 

Drugi nastopi:

6. 9. 2020 bomo z bobnarskim orkestrom sodelovali na Polmaratonu v Ormožu.

9. 9. 2020 bodo trobilci zaigrali fanfare pred začetkom parade učenja v organizaciji Ljudske univerze Ormož.

11. 9. 2020 bomo sodelovali pri podelitvi nagrad KS Ormož.

30. 10. 2020 bomo sodelovali na komemoraciji ob dnevu reformacije.

7. 11. 2020 se bomo udeležili Tekmovanja godb v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla v Ormožu.

Koncert Pihalnega orkestra Glasbene šole Ormož bomo tradicionalno izvedli 28. 12. 2020 ob 19. uri v športni dvorani OŠ Ormož.

Koncert učencev, ki se bodo udeležili tekmovanja TEMSIG, bo 27. 1. 2021.

V počastitev slovenskega kulturnega praznika bomo 1., 2., 3., 4. in  5. februarja 2021 izvedli za osnovne šole in vrtce komentirane koncerte oziroma glasbeno pravljico, kjer bomo predstavili svoje delo in instrumente, katere poučujemo. Koncerti bodo ob 9. in 10. uri.

16.2. 2021 se bomo udeležili tradicionalnega fašenka v Ormožu.

Koncert učiteljev bo 3. 3. 2021 ob 18. uri v Beli dvorani Glasbene šole Ormož.

Baletna predstava za javnost bo 30. 3. 2021 ob 18.uri v Domu kulture Ormož. Z njo se bodo naši učenci predstavili tudi okoliškim šolam in vrtcem in sicer 29. in 30. 3. 2021 OŠ Ormož,  OŠ Stanka Vraza in VIZ Ormož, 31. 3. OŠ Središče ob Dravi in 1. 4. OŠ Sveti Tomaž.

Javni nastop Večer ljudskih pesmi bo 21. 4. 2021 ob 18. uri v Domu kulture  Ormož.

23.4. 2021 bo promenadni koncert Pihalnega orkestra GŠ Ormož pred proslavo.

Nastop učencev Predšolske glasbene vzgoje bo  1.  6.  2021 ob 17. uri.

Zaključni koncert glasbene šole bo 2. 6. 2021 ob 18. uri pred GŠ Ormož.

 

Zaželeno je, da učenci Glasbene šole Ormož čim več nastopajo tudi na prireditvah izven šole, vendar morajo o tem obvestiti svojega učitelja, da se program lahko primerno pripravi.

V prostorih šole bomo, v okviru možnosti, organizirali tudi koncerte srednješolcev in študentov glasbe.

Učenci bodo nastopali tudi na prireditvah izven šole.
Iz Zakona o glasbenih šolah:

28. člen

Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom. Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem vnaprej obvestiti šolo (učitelja). Na glasbena tekmovanja lahko šola prijavi učenca le s soglasjem staršev.