Vpis

Vpis novincev za šolsko leto 2019/2020 bo razpisan po instrumentih.
Vpis novincev in preizkus glasbenih sposobnosti bo 22. maja 2019 od 14. do 17. ure. Število vpisanih bo omejeno zaradi omejitev financerja.

Vpis učencev v drugi in višje razrede bo do 18. junija 2019. Vpisne liste učenci dobijo pri svojem učitelju.

Iz Zakona o glasbenih šolah:

25. člen

Učenec mora redno obiskovati pouk, vaje in nastope.

27. člen
Med letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Starši so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške za mesec, v katerem se je učenec izpisal, in izpolniti morebitne druge obveznosti do šole.
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.
Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi Svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.
Zoper izključitev iz šole se starši, oziroma učenec, lahko najkasneje v 3 dneh po izročitvi sklepa pritožijo na Svet šole.

Vpisni list

Izpisnica