Iz Zakona o glasbenih šolah:

25. člen

Učenec mora redno obiskovati pouk, vaje in nastope.

27. člen
Med letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Starši so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške za mesec, v katerem se je učenec izpisal, in izpolniti morebitne druge obveznosti do šole.
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.
Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi Svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.
Zoper izključitev iz šole se starši, oziroma učenec, lahko najkasneje v 3 dneh po izročitvi sklepa pritožijo na Svet šole.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

Vpisni list

Izpisnica