• odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti posameznika
  • pridobivanje znanja in izkušnje za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih, plesnih skupinah
  • pridobivanje zadostnega znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje
  • omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja
  • vzgajanje za multikulturno družbo hkrati pa razvijanje in ohranjanje občutka za lastno kulturno in naravno dediščino

 

 

V šoli izvajamo naslednje programe:

  • PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (starost otrok: 5 let)
  • GLASBENA PRIPRAVNICA (starost otrok: 6 let)
  • PROGRAM GLASBA (klavir, kitara, flavta, klarinet, saksofon, trobila, tolkala, violina, viola, harmonika, diatonična harmonika)
  • PETJE

Otroci lahko obiskujejo tudi nadstandardni program:

  • PLESNA  PRIPRAVNICA (za balet), BALET
  • MAŽORETE