• odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti posameznika
 • pridobivanje znanja in izkušnje za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih, plesnih skupinah
 • pridobivanje zadostnega znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje
 • omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja
 • vzgajanje za multikulturno družbo hkrati pa razvijanje in ohranjanje občutka za lastno kulturno in naravno dediščino

V šoli izvajamo naslednje programe:

 • PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (starost otrok: 5 let)
 • GLASBENA PRIPRAVNICA (starost otrok: 6 let)
 • PROGRAM GLASBA (klavir, kitara, flavta, klarinet, saksofon, trobila, tolkala, violina, viola, harmonika, diatonična harmonika)
 • PETJE
 • PLESNA  PRIPRAVNICA (za balet)

Otroci lahko obiskujejo tudi nadstandardni program:

 •  BALET
 • MAŽORETE