Šolski red

V šolo prihajamo največ 15 minut pred pričetkom pouka.
Vrednih predmetov (tudi dragocenih copat) in denarja ne prinašamo v šolo ali pa stvari vzamemo s seboj v učilnico.

Obnašamo se kulturno:

·         pozdravljamo delavce šole in učence,

·         čuvamo šolsko opremo in prostore,

·         skrbimo za red in čistočo,

·         v šoli ne divjamo in ne kričimo.

V šoli imamo obute copate.
Šolo zapustimo takoj po končanem pouku ali drugih aktivnostih.
Če ne moremo priti k pouku, se pravočasno opravičimo.
Če opazite kakšno nepravilnost v zvezi s poukom, prosim obvestite ravnateljico.

Avtomobile parkiramo na označenih parkiriščih – ne pred šolo.