Šolsko leto 2020/21

Šolsko leto 2019/20

Učenec mora enkrat letno opravljati izpit iz instrumenta. Izpiti za posamezne instrumente bodo od 11. do 17. junija 2019. Dodatni rok (šola v naravi, bolezen…) je 20. maja 2019, ob 13. uri ali 28. avgusta 2019, ob 10. uri.

Učenci klavirja, violine, kitare, trobil, pihal, tolkal in harmonike v prvem razredu ne opravljajo izpita. Oceni jih njihov učitelj.

Popravni izpiti so 21. junija 2019, ob 14. uri in 28. avgusta 2019, ob 9. uri.

Pri izpitih morajo biti prisotni trije člani komisije. Učenci opravljajo izpite po abecednem redu od nižjih razredov proti višjim. Sedem dni pred izpitnim rokom se objavi urnik izpitov. Učitelj učenca predlaga izpitni komisiji oceno. Člani komisije z glasovanjem odločijo o oceni.

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta, zaradi opravičljivih razlogov, ni mogoče oceniti ali njegovo znanje ne zadošča, glede na predpisani učni načrt, lahko učenec izobraževanje podaljša za eno leto.

Popravni izpit lahko učenci opravljajo le iz nauka o glasbi (NGL). Pri instrumentu popravnih izpitov ni.

Zelo nadarjeni učenci lahko napredujejo hitreje.

 

Iz Zakona o glasbenih šolah:

35. člen

Učenec, oziroma starši, lahko v treh dneh po sprejemu letnega spričevala predložijo ravnatelju obrazložen ugovor zoper oceno pri posameznem predmetu. Ravnatelj mora najpozneje v treh dneh po sprejemu ugovora imenovati komisijo; ta najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje učenca. V komisijo mora imenovati vsaj enega člana, ki ni zaposlen v šoli. Ocena komisije je dokončna.

 

Izpit solfeggio

Solfeggio 2.: četrtek, 13. 6. ob 17.30

Solfegio 1.: petek, 14. 6. ob 17.00