Šolsko leto 2020/21

Učenec mora enkrat letno opravljati izpit iz instrumenta. Izpiti za posamezne instrumente bodo od 11. do 16. junija 2021. Dodatni rok (šola v naravi, bolezen…) je 20. maja 2021, ob 13. uri ali 27. avgusta 2019, ob 9. uri.

Učenci klavirja, violine, kitare, trobil, pihal, tolkal in harmonike v prvem razredu ne opravljajo izpita. Oceni jih njihov učitelj.

Popravni izpiti bodo 23. junija 2021 ob 13. uri in 27. avgusta 2021 ob 9. uri.

Pri izpitih morajo biti prisotni trije člani komisije. Učenci opravljajo izpite po abecednem redu od nižjih razredov proti višjim. Sedem dni pred izpitnim rokom se objavi urnik izpitov. Učitelj učenca predlaga izpitni komisiji oceno. Člani komisije z glasovanjem odločijo o oceni.

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta, zaradi opravičljivih razlogov, ni mogoče oceniti ali njegovo znanje ne zadošča, glede na predpisani učni načrt, lahko učenec izobraževanje podaljša za eno leto.

Popravni izpit lahko učenci opravljajo le iz nauka o glasbi (NGL). Pri instrumentu popravnih izpitov ni.

Zelo nadarjeni učenci lahko napredujejo hitreje.

 

Iz Zakona o glasbenih šolah:

35. člen

Učenec, oziroma starši, lahko v treh dneh po sprejemu letnega spričevala predložijo ravnatelju obrazložen ugovor zoper oceno pri posameznem predmetu. Ravnatelj mora najpozneje v treh dneh po sprejemu ugovora imenovati komisijo; ta najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje učenca. V komisijo mora imenovati vsaj enega člana, ki ni zaposlen v šoli. Ocena komisije je dokončna.

Instrument Datum predsednik člani
klavir 11., 14. 6. 2021 T. Mesarič J. Kirbiš in L. Juvančič
klavir 15. 6. 2021 L. Juvančič J. Kirbiš in T. Petek
klavir 16. 6. 2021 J. Kirbiš T. Mesarič, L. Juvančič
pihala, trobila, tolkala 11. 6. 2021 D. Feguš S. Krničar, V. Krničar S.Pokrivač (M.Lah)
pihala, trobila 14. 6. 2021 V. Krničar R. Munda in H. Verbančič
kitara 15. 6. 2021 E. Bruk D. Petek in D. Obilčnik
violina 16. 6. 2021 D. Obilčnik D. Petek in E. Bruk
harmonika 15. 6. 2021 S. Mlinarič V. Malec in F. Štuhec
dia. harmonika 16. 6. 2021 S. Mlinarič F. Štuhec in V. Malec
petje 15. 6. 2021 T. Petek T. P. Laznik in T. Mesarič
solffegio 16. 6. 2021 R. Horvat T. P. Laznik, T. Korpar

IZPITI ZA OBČANE, ki niso vpisani v glasbeno šolo 20/21

V skladu s 34. členom Zakona o glasbenih šolah lahko b glasbeni šoli opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.

 

Razpis za prijavo na izpit bo v začetku maja 2021.

Šolsko leto 2019/20

Šolsko leto 2019/20

Učenec mora enkrat letno opravljati izpit iz instrumenta. Izpiti za posamezne instrumente bodo od 11. do 17. junija 2019. Dodatni rok (šola v naravi, bolezen…) je 20. maja 2019, ob 13. uri ali 28. avgusta 2019, ob 10. uri.

Učenci klavirja, violine, kitare, trobil, pihal, tolkal in harmonike v prvem razredu ne opravljajo izpita. Oceni jih njihov učitelj.

Popravni izpiti so 21. junija 2019, ob 14. uri in 28. avgusta 2019, ob 9. uri.

Pri izpitih morajo biti prisotni trije člani komisije. Učenci opravljajo izpite po abecednem redu od nižjih razredov proti višjim. Sedem dni pred izpitnim rokom se objavi urnik izpitov. Učitelj učenca predlaga izpitni komisiji oceno. Člani komisije z glasovanjem odločijo o oceni.

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta, zaradi opravičljivih razlogov, ni mogoče oceniti ali njegovo znanje ne zadošča, glede na predpisani učni načrt, lahko učenec izobraževanje podaljša za eno leto.

Popravni izpit lahko učenci opravljajo le iz nauka o glasbi (NGL). Pri instrumentu popravnih izpitov ni.

Zelo nadarjeni učenci lahko napredujejo hitreje.

 

Iz Zakona o glasbenih šolah:

35. člen

Učenec, oziroma starši, lahko v treh dneh po sprejemu letnega spričevala predložijo ravnatelju obrazložen ugovor zoper oceno pri posameznem predmetu. Ravnatelj mora najpozneje v treh dneh po sprejemu ugovora imenovati komisijo; ta najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje učenca. V komisijo mora imenovati vsaj enega člana, ki ni zaposlen v šoli. Ocena komisije je dokončna.

 

Izpit solfeggio

Solfeggio 2.: četrtek, 13. 6. ob 17.30

Solfegio 1.: petek, 14. 6. ob 17.00