Sredstva za plače zaposlenih zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Materialne stroške si delijo občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter starši.
Prispevek staršev znaša 27€ mesečno. Višino prispevka staršev potrdi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Učenci, ki se učijo drugi instrument, za drugi instrument plačajo 19€.

Mesečna izposoja šolskega instrumenta je 10€.

Glasbena pripravnica in Predšolska glasbena vzgoja sta zastonj.

Prispevek staršev za balet znaša 35€ mesečno.

Prispevek staršev za mažorete znaša 13€ mesečno.