Cenik

Sredstva za plače zaposlenih zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Materialne stroške si delijo občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter starši.

 

Del materialnih stroškov krijejo starši. Višino prispevka staršev potrdi minister za izobraževanje, znanost in šport. Prispevek staršev za materialne stroške znaša 27€ mesečno.

Za učence, ki se učijo več instrumentov, se za vsak naslednji instrument plača 19€.

Če šolo obiskuje več otrok iz iste družine, se za prvega otroka plača 27€, za vsakega naslednjega pa 19€.

Mesečna izposoja šolskega instrumenta je 10€.

Glasbena pripravnica in Predšolska glasbena vzgoja sta zastonj.

Prispevek staršev za balet znaša 35€ mesečno.

Prispevek staršev za mažorete znaša 13€ mesečno.