Cenik

Sredstva za plače zaposlenih zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Materialne stroške si delijo občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter starši.

Višino prispevka za materialne stroške staršev sprejme Svet zavoda GŠ Ormož, potrdi ga MIZŠ. Prispevek staršev za materialne stroške znaša 27€ mesečno.

Za učence, ki se učijo več instrumentov, petje ali ples, se za vsak naslednji instrument, petje ali ples plača 19€.

Če šolo obiskuje več otrok iz iste družine, se za prvega otroka plača 27€, za vsakega naslednjega pa 19€.

Mesečna izposoja šolskega instrumenta je 10€.

Glasbena pripravnica in Predšolska glasbena vzgoja sta zastonj.

Prispevek staršev za mažorete znaša 13€ mesečno.