Mnogi občani Ormoža so že nekdaj spoznali, da napredek mesta in okolice ni mogoč brez kulturne osveščenosti prebivalstva. Tako je Občinski ljudski odbor 24. decembra leta 1959 ustanovil Glasbeno šolo Ormož.

Danes šolski okoliš Glasbene šole Ormož zavzema področje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

Pouk poteka v prostorih Glasbene šole v Ormožu in v prostorih osnovnih šol Središče ob Dravi, Velika Nedelja, Sveti Tomaž, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu. Prvo leto njenega delovanja je šolo obiskovalo 56 učencev, danes je v glasbeno izobraževanje na individualni pouk vključenih 221 učencev.  Šola nudi osnovno glasbeno izobrazbo za mnoge glasbene instrumente in za petje. Mladim glasbenikom daje primerno znanje za amatersko glasbeno udejstvovanje in za nadaljnjo izobraževanje . Glasbena šola Ormož je ena prvih glasbenih šol v Sloveniji, ki je pričela s poučevanjem diatonične harmonike, katere pouk se je v desetletju tako dobro razvil, da je postala enakovreden instrument v glasbenih šolah. V sklopu šole delujejo pihalni, kitarski in Orffov orkester, pevski zbor, komorne skupine, balet in mažoretna skupina.

Prvo glasbeno izobrazbo nudimo tudi predšolskim otrokom: 5 letni lahko obiskujejo Predšolsko glasbeno vzgojo, 6 letni pa Glasbeno pripravnico.

6, 7, in 8 letni otroci lahko obiskujejo tudi Plesno pripravnico, starejši pa balet.

 

Šola je dobro povezana z okoljem. Njeni učenci javno nastopajo na šolskih koncertih in skoraj na vseh prireditvah, ki se ob različnih priložnostih zgodijo v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Učenci Glasbene šole Ormož redno nastopajo na revijah glasbenih šol ter se udeležujejo regijskih, republiških in mednarodnih tekmovanj, na katerih dosegajo lepe uspehe.

Največji vsakoletni projekt šole je novoletni koncert šolskega pihalnega orkestra. Tradicionalno ga pripravljajo od leta 1978. Člani orkestra so sedanji in nekdanji učenci ter učitelji šole. Koncert prirejajo zadnja leta v športni dvorani OŠ Ormož, prisluhne mu lahko čez 600 poslušalcev.

Kontakti

Glasbena šola Ormož
Grajski trg 1
2270 Ormož

Tel.: 02 741 07 30
Fax.: 02 741 07 31
E-mail: info@gsormoz.si