DELITEV SPRIČEVAL

Delitev spričeval učencem GŠ Ormož (in tistim, ki so na GŠ Ormož opravljali samo izpite) bo v petek, 22. junija 2018, ob 14. uri na glasbeni šoli. V primeru zadržanosti v tem času lahko spričevala prevzamete v tajništvu glasbene šole do 6. julija 2018 od 8. do 12. ure.