DELITEV SPRIČEVAL

Delitev spričeval učencem GŠ Ormož (in tistim, ki so na GŠ Ormož opravljali samo izpite) bo v ponedeljek, 24. junija 2019, ob 14. uri na glasbeni šoli. V primeru zadržanosti v tem času lahko spričevala prevzamete v tajništvu glasbene šole do 5. julija 2019 od 9. do 12. ure.

Leave a comment

Your email address will not be published. (Required)